GIA 8.04CT CUSHION CUT DIAMOND RING-PLATINUM

GIA 8.04CT CUSHION CUT DIAMOND RING-PLATINUM

$205,000.00

ITEM 14220

GIA 8.04CT CUSHION CUT DIAMOND RING-PLATINUM

H/SI1