18K YG 17 CT. AQUAMARINE

18K YG 17 CT. AQUAMARINE

$4,200.00