18K YG 3.50 CT SAPH

18K YG 3.50 CT SAPH

$4,000.00

INVISIBLE SET