3.42 CT RAD GIA

3.42 CT RAD GIA

$32,000.00

S-T VS1 0.60CTW DIA