3 DIA RING GIA

3 DIA RING GIA

$76,000.00

D=3.01CT I-VS2 2 D=2.49 CT TW